Voor ondernemers waarbij de basis al staat.

Back on Track (korte indviduele coaching)